Monica Sanborn

Jag ser på olika material på ett lekfullt sätt och tar tillvara materialets möjligheter för att uttrycka det jag själv önskar även om det hamnar utanför det konventionella.

Av kloka läromästare har jag lärt mig mycket: Skulptören Erik Nilsson framhöll vikten av ett eget formspråk och Ove Rasmussen, keramiker, visade mig lerans möjligheter. Min utbildning till guldsmed på Konstindustriskolan lärde mig metallernas, framför allt guldets, möjligheter.

Till sist fastnade jag ändå för glas. Kursen på Kosta gav mig insikter i att hantera glaset på rätt sätt. Jag lärde mig olika tekniker, om glasets brännkurvor och inte minst vikten av att inte blanda olika sorters glas. Flera helgkurser på Bullseye med Maria Bruckshaw har givit mig ytterligare kunskap.

Min inspiration hämtas från resor, men även filosofiska betraktelser av hav och växtlighet,

Tel: 0730 79 14 65
Stenstavägen 15, 442 75. LYCKE

Instagram: @tjusansglaskonst